29. 3. 2020

Česky

TEILMANN-PROKONZULTA s.r.o., je dceřiná společnost největší dražební společnosti v České republice PROKONZULTA a.s. Naše společnost byla založena za účelem poskytování služeb jak insolvenčním správcům v oblasti nakládání a zpeněžování movitého majetku náležejícího do majetkových podstat dlužníků v rámci insolvenčních řízeních či majetku společností procházejících restrukturalizací, tak i dalším subjektům, které reorganizují svoji činnost. Zpeněžení majetku realizujeme jak formou dražby tak především formou přímého prodeje, a to tzv. elektronickou aukcí. Naše služby poskytujeme s několikaletou praxí v oboru a čerpáme tak z vlastních zkušeností získaných při realizaci zakázek nejen pro mnohé insolvenční správce.

Mezi zákazníky společnosti TEILMANN-PROKONZULTA s.r.o. patří i leasingové společnosti, banky a průmyslové podniky.

Naše služby “na klíč” pokrývají (podle individuální potřeby) tyto činnosti:

zlicin

  • provádění elektronických aukcí (forma přímého prodeje s dosažení maximální kupní ceny licitací)
  • vyzvednutí / zajištění, shromáždění a uskladnění majetku (zde bych napsal např. i v krytých zabezpečených prostorách, pokud tomu tak je apod.)
  • inventarizace majetku
  • tržní odhady majetku
  • vydání zpeněženého majetku kupujícím
  • likvidace neprodejného majetku
  • vyklizení prostor, v němž se majetek nacházel

Naše činnost se vyznačuje stoprocentní transparentností všech procesů souvisejících se zpeněžením majetku.

Jsme schopni oslovit a poskytnout služby zahraničním zákazníkům a pomocí aukce (licitace) dosáhnout nejlepších prodejních cen na trhu tuzemském a zahraničním.

Postaráme se o veškerou administrativu spojenou se zpeněžením a eventuálním exportem majetku mimo území České republiky.

Dražbu podle Zákona o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb. jsme schopni provést přes naši mateřskou společnost PROKONZULTA a.s., a to jak ve formě dražby kamenné tak i elektronické.

Jsme připraveni se přizpůsobit vašim požadavkům a možnostem a ušetřit vám čas a energii při zpeněžování a likvidaci movitého majetku.

Komunikujeme česky, polsky, anglicky, německy, dánsky a dalšími skandinávskými jazyky.

Kontaktujte nás na auctions@teilmann.cz nebo přímo na +420 724 288 566